Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

6388 89d3
Reposted byszpaqus szpaqus

June 08 2017

Reposted frommr-absentia mr-absentia viagorky gorky
0644 f382
Reposted fromczajnikq czajnikq viaSeventeenRed SeventeenRed

June 07 2017

5018 6ace
Reposted bygorky gorky
5027 50b1

June 06 2017

9526 fb7c 500
2 lata 6 dni najlepsza J
Reposted fromumre20wrzesnia umre20wrzesnia viamisne misne
9142 f03e
Reposted fromChibichan Chibichan viamisne misne
Zastanawiam się, któż to nazwał człowieka rozumnym zwierzęciem, gdyż było to najbardziej nieopatrzne z możliwych określeń. Wiele można powiedzieć o człowieku, z wyjątkiem tego, że jest rozumny
— 'Portret Doriana Graya' Wilde
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viamisne misne

June 05 2017

0097 bf4b 500
Reposted bymisne misne
8903 17dc 500
Reposted bykicikitkakarrolka
8905 dcfe
Reposted byMonia94greenka2000Lew-i-wilk
8906 5b50
Zaczynam się dusić moim własnym życiem.
— (via ta-inna-gorsza)

Jutro może mnie już tu nie być, rozumiesz?

8907 b58b 500

tvoom:

_eternity

8908 ee84

hipindie:

indie

8909 40a0
8910 5c04 500
8911 338d
8912 dc9e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl